Partnerzy projektu

joanna.kowalska.j1@gmail.com

Project dofinansowali

Projekt dofinansowali

joanna.kowalska.j1@gmail.com

Partnerzy projektu

Strona jest częścią międzynarodowego projektu “Visualisations of 20th-century Forced Migrations”, będącego wspólną inicjatywą ENRS oraz Deutsche Gesellschaft e.V.

Zbiór fotografii współczesnej Pstrążnej składa się z miejsc i obiektów wyróżnionych przez moje Przewodniczki i Przewodników podczas spotkań. W ich opisie posługuję się cytatami z rozmów.

Spacery

 

 

 

Pamięć ukryta w krajobrazie to projekt, w którym wraz z mieszkańcami i mieszkankami Pstrążnej chodzimy na spacery po wsi. Leśne i polne ścieżki, drzewa rosnące na terenie dawnych gospodarstw, pozostałości fundamentów otaczających przydomowe ogródki wyznaczają naszą drogę i opowiadane historie. 

 

W tej miejscowości położonej obecnie na pograniczu polsko-czeskim, w tzw. dawnym zakątku czeskim po zakończeniu II wojny światowej przecięło się wiele różnych trajektorii migracyjnych. W Pstrążnej zbiegły się opowieści rodzin, które w 1945 r. i kolejnych latach przybyły tu z Kresów Wschodnich, czy południowej Polski oraz dotychczasowych mieszkańców, którzy w nowej rzeczywistości państwowej zmuszeni byli uciekać na stronę czechosłowacką. Obok nich, współistnieją również opowieści osób, które pozostając w rodzinnej miejscowości były świadkami nagłej zmiany swojego sąsiedztwa, podyktowanego zakończeniem wojny i zmianą terytorialną granic. 

 

W te opowieści rodzinne wsłuchuję się podczas spacerów z mieszkańcami i mieszkankami — metoda ta, oprócz pozyskania narracji umożliwiła  wspólne zmapowanie znaczących miejsc oraz ścieżek. Zarejestrowane spacery nie stanowią pełnej opowieści, pozwalają jednak na wizualizację subiektywnych historii rodzinnych, pełniejsze uwzględnienie ram pamięci o motywacjach, decyzjach, zdarzeniach i miejscach istotnych dla moich rozmówców i rozmówczyń.

 

Przystępując do projektu miałam nadzieję na zebranie różnorodnych perspektyw. W pierwszym etapie projektu grono moich Przewodników i Przewodniczek stanowiły osoby mieszkające obecnie w Pstrążnej lub w okolicach, po stronie polskiej. Mam nadzieję, że w przyszłości opowieści te poszerzone zostaną o perspektywy dawnych mieszkańców Pstrążnej oraz ich potomków, mieszkających na stałe w Czechach i Niemczech oraz innych państwach do których zaprowadziły ich trajektorie migracyjne ich rodzin. W opowieściach o migracjach przymusowych nieoczywiste sploty wątków politycznych, ekonomicznych i społecznych mieszających się w historii każdej z rodzin, a które składają się następnie na różne warunki, decyzje i trajektorie migracji potrzebują osobnego wysłuchania.

 

Poniższa strona składa się z dwóch sekcji. Pierwsza poświęcona jest zarejestrowanym spacerom z mieszkańcami i mieszkankami, druga natomiast stanowi zbiór fotografii współczesnej Pstrążnej.

 

Bohaterami i bohaterkami filmów są obecni oraz byli mieszkańcy Pstrążnej. Osoby, których częścią historii rodzinnej jest również ta migracyjna.

 

 

Zobacz więcej

Zobacz więcej

Pstrążna dziś

  1. pl
  2. en
  1. pl
  2. en

Pamięć ukryta w krajobrazie